Technology

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

16.11.2020, 13:49 0 komentarzy
Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który świętuje się 16 listopada. Z brakiem akceptacji coraz częściej ma kontakt sporo osób i właśnie ta data ma to uzmysławiać. Komunikat do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest natchnieniem do tego, aby znaleźli wyjście z tego ogromnego problemu. Edukowanie, czy też tworzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz zmniejszenie się terroru wobec osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwdziałania różnym pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana poprzez częściej wywoływane zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Oznaki braku aceptacji mogą być potężnie dotkliwe dla osób dyskryminowanych, stąd również obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma komunikować o różnych aktach przemocy, a także pomóc w odnalezieniu głównych przesłanek uformowania się braku akceptacji. Żeby obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, przydatne są takie przedsięwzięcia, które bezwzględnie stają się pomocne w tym zakresie. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, ale także doceniania różnego rodzaju kultur.

W jaki sposób w naszym kraju obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili ogólny manifest, w którym pokazują duże zrozumienie dla ofiar fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten apel. Solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz